Giải pháp cổng thông tin điện tử

Giải pháp cổng thông tin điện tử

Giải pháp Cổng thông tin điện tử (Portal) do Công ty Cổ phần tích hợp hệ thống thông tin Toàn Cầu GB phát triển và triển khai đáp ứng đầy đủ các chức năng của một portal như: Đăng nhập một lần, cá nhân hóa, tìm kiếm, tích hợp, quản trị... theo quy  định của Bộ thông tin và Truyền thông.

Xem chi tiết
Nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP)

Nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP)

Trong một cơ quan sẽ sử dụng nhiều nền tảng, ứng dụng phục vụ cho từng bộ phận, công việc khác nhau. Vì thế một đòi hỏi thiết yếu là tất cả các nền tảng đó cần phải chia sẻ, tích hợp với nhau, tạo nên một mạng lưới liên kết thống nhất trong cơ quan.

Tuy nhiên, thực tế là mỗi nền tảng, ứng dụng lại sử dụng một loại định dạng dữ liệu, một chuẩn giao tiếp khác nhau. Điều này gây khó khăn rất lớn cho các đơn vị trong việc giao tiếp trong nội bộ cũng như giao tiếp với các hệ thống bên ngoài.

Xem chi tiết
Phần mềm bản đồ quản lý dịch tễ

Phần mềm bản đồ quản lý dịch tễ

Phần mềm bản đồ quản lý dịch tễ là phần mềm ứng dụng công nghệ GIS trong lĩnh vực quản lý dịch tễ ngành thú ý do công ty Toàn Cầu GB xây dựng và phát triển, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về quản lý nhà nước trong công tác quản lý dịch tễ ở cấp tỉnh.

Xem chi tiết
0243.857.0666