Giáo dục thông minh

Giáo dục thông minh

Mô hình giáo dục thông minh được xác định hướng tới mô hình giáo dục được trang bị cơ sở vật chất, các thiết bị và phần mềm tiên tiến, ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý xuyên suốt. Có kết nối Internet và truy cập trực tiếp tới các học liệu điện tử.

Xem chi tiết
Phần mềm dạy học số SmartEdu

Phần mềm dạy học số SmartEdu

Bộ phần mềm mô phỏng bài thực hành các môn học theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành bao gồm các phần mềm mô phỏng thực hành 3D tương tác thông minh, hỗ trợ việc dạy và học các môn học cho giáo viên và học sinh các cấp: Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phố thông.

Xem chi tiết
0243.857.0666