Công ty Cổ phần Tích hợp hệ thống Thông tin Toàn Cầu GB là Công ty Công nghệ về GIS, cung cấp các giải pháp tổng thể về GIS bao gồm xây dựng CSDL GIS, phần mềm GIS, đào tạo GIS, tư vấn và xây dựng dự án GIS… 

Chúng tôi bao gồm tập hợp những chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong phát triển phần mềm GIS. Với định hướng là xây dựng những ứng dụng phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng, và khả năng ngày càng chuyên biệt hóa tính năng theo từng lĩnh vực, Toàn Cầu GB cung cấp giải pháp xây dựng phần mềm GIS đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu cụ thể.

Ngoài việc cung cấp các phần mềm thương mại về GIS như ArcGIS, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm GIS.

Kết hợp với xu hướng là cung cấp giải pháp toàn diện, cùng với việc xây dựng CSDL về GIS thì phần mềm GIS mà chúng tôi xây dựng tương tác và hoạt động tốt với CSDL GIS mà chúng tôi cung cấp, có thể linh hoạt thay đổi các yêu cầu từ dữ liệu tới chức năng của phần mềm, đảm bảo tất cả đều trong một chu trình thông suốt của hệ thống.

Công ty Cổ phần Tích hợp hệ thống Thông tin Toàn Cầu GB cam kết trong từng giải pháp dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, đảm bảo phù hợp và tin cậy.