Tại buổi làm việc, phía Công ty GB đã trình bày và giới thiệu các sản phẩm, giải pháp về CNTT, Môi trường,...ưu việt được kiến tạo bởi các thành viên tận tâm và nhiệt huyết trong Công ty. 

     

     

     

Tiết lộ với Đoàn công tác UBND Tỉnh Quảng Trị, đại diện Công ty cho biết: "GB đã và đang xây dựng hạ tầng kỹ thuật CNTT hiện đại, an toàn và thông suốt, ứng dụng các hệ thống phần mềm CNTT tiên tiến phục vụ quản trị và kinh doanh, duy trì hệ thống tài chính minh bạch và được kiểm soát chặt chẽ. Công ty tập trung quan tâm đầu tư cho công tác đào tạo và nâng cao năng lực cho CBNV phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty."

Thay mặt phía Công ty, Ông Dương Văn Nghiệp bày tỏ sự cảm ơn và quan tâm của Đoàn UBND Tỉnh Quảng Trị đã đến thăm và làm việc tại Công ty.