Tham gia buổi đào tạo còn có sự góp mặt của Ông Dương Văn Nghiệp - Tổng Giám đốc Công ty

Buổi đào tạo tập trung giới thiệu về các sản phẩm/giải pháp như: Số hóa tài liệu - Chuyển đổi số, Giải pháp tổng thể về hệ thống mạng, Phát triển phần mềm GIS,…

                               

Trong suốt buổi đào tạo, tất cả mọi người đã cùng trao đổi, thảo luận vô cùng sôi nổi, trả lời các câu hỏi đặt ra và nhận được những món quà ý nghĩa từ Công ty.

Ban lãnh đạo công ty mong muốn rằng thông qua khóa đào tạo này sẽ nâng cao kiến thức sản phẩm của toàn bộ nhân viên, từ đó nâng cao hiệu quả làm việc.